Teleskopik Gözlük

Çeşitli sebeplerle görme yeteneğini kaybetmiş kişilere 'az görenler' denilmektedir. Az görenleri rehabilite edici çalışmalara son yıllarda hız verilmiştir. Konuyla ilgili tıp fakültelerinin ve göz hastanelerinin çoğunda özel birimler kurulmuştur. Güven Optik, teleskopik görme araçları konusunda 15 yıllık bir deneyime sahiptir. Az görenler için optik yardımcılar 6 ana grupta toplanır:

  • Büyüteçler
  • Yüksek dereceli sferik konveks camlar
  • Kontak lensler
  • Projeksiyon aletleri
  • Teleskoplar
Teknolojik gelişme ile birlikte teleskopların çeşitleri arttığı gibi fiyatları da azalmaya başlamıştır. Son yıllarda teleskopik gözlük kullanımı da artmıştır. Sebepleri :
  • Kazaların Artması
  • Ortalama Yaşam Süresinin Uzaması
  • dejeneratif hastalıkların artması
  • Tedavi edildiğine dair bilginin yaygınlaşması
Bireylerin az görme konusunda yardımcı araçlara tepkileri kişiden kişiye göre değişmektedir. Bazı hastalar çok rahat bir biçimde uyum sağlayabilirken, bazılarının çok daha uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaçları olabilmektedir. Sabır, motivasyon ve egzersiz uygulamaları başarıya ulaşmada anahtar sözcüklerdir.Güven Optik olarak teleskopik gözlük reçetelerine cevap vermekteyiz. Alman malı Escenbach gözlüklerin yanı sıra bu alandaki son yenilikleri yansıtan Conforma, OcuTech gibi çok özel ürünler ile bu sorunlara çözümler getirilebilmektedir.